Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn: Ngay từ những ngày đầu thành lập, Megabuild Corporation đã xác định con đường phát triển của mình dựa trên sự hợp tác vững mạnh, dài lâu và bền vững, cộng với trí tuệ của bộ máy điều hành là nền tảng của hệ thống. Đây là những yếu tố  để Megabuild Corporation mở rộng phát triển, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ sản phẩm nội ngoại thất cao cấp tại Việt Nam.

Sứ mệnh: Sứ mệnh của chúng tôi là phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ nhân tài và quy mô của Megabuild Corporation. Chuyên cung cấp các dịch vụ và sản phẩm theo chuẩn mực quốc tế để đem lại các giá trị vượt trội nhất cho khách hàng, cổ đông, nhân viên và toàn xã hội.